Lütfen

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz International Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi  olarak çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Firmamız bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Firmanız ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, iletişim bilgilerim, Cinsiyet, Uyruk Medeni vb. özel bilgilerim, firmanız bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla Firmanız  tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Firma tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.